http://www.krzysztofrudowski.com/uploads/images/k-4-red-gotowy2.jpg

PORANEK PODRÓŻY

 

Ma w sobie taki poranek

Niepokój

I przewrotną chęć

By wrócić do ciepłego łóżka

I nie pojechać