http://www.krzysztofrudowski.com/uploads/images/k-4-red-gotowy2.jpg

PTACY

 

Gdzie nie będziesz

Będą ptacy

Zawsze ci sami

Choć odziani odmiennie

Z dziobem

Cienkimi nóżkami

Z wichrem pod skrzydłami