http://www.krzysztofrudowski.com/uploads/images/k-5-red-gotowy.jpg

TRATWA DO NIEBA

 

Zastanawiam się czasem

Jakie jest niebo

Sanatorium bez zabiegów

Wyspa naturystów

Miasto bez przemocy

Wieś gdzie się samo sieje

 

A to pewnie dzień powszedni

Najpowszedniejszy z powszednich