Stopy Pana Boga

Stopy Pana Boga

Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001, Poznań 2007.
Metafizyczny przewodnik po Tatrach

Poetycka opowieść rozgrywająca się w przeciągu kilku dni w Tatrach. Jej bohater, traktujący świat gór jako miejsce swoistego azylu, usiłuje odnaleźć się i określić w ich ograniczonym obszarze.
W swoich wędrówkach spotyka wiele różnorodnych postaci, które z czasem stworzą wokół niego krąg będący pomniejszonym odbiciem świata zewnętrznego. Pojawiające się rozmaite postawy wobec gór odzwierciedlają w rzeczywistości stosunek do spraw ostatecznych: życia, śmierci, wieczności. Wszystko to przedstawione jest na tle szczegółowo zarysowanej topografii i przyrody Tatr, nad którymi unosi się mgiełka młodopolskiej poetyki i nostalgii.

Czytaj fragment... (pdf)