APOKRYF

Apokryf

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich,
Kraków 2022.
Biblioteka SPP, tom 27
Apokryf według Ewangelii świętego Mateusza
w przekładzie księdza Wujka

Niniejszy tom jest rozbudowanym, wielowątkowym poematem opartym o Ewangelię według świętego Mateusza w przekładzie księdza Wujka. Indywidualne przemyślenia i komentarze odautorskie zaimplementowane są tu i zaszczepione na ciele oryginalnych wydarzeń ewangelicznych. Poemat ten nie posiada jednak charakteru narracyjnego, a składa się z ponad siedemdziesięciu niezależnych lirycznych wierszy będących refleksjami na tematy zawarte w poszczególnych rozdziałach Mateuszowej Ewangelii.

Posłuchaj...