Powrót

Powrót

Druk: "Twój Styl” 2003 r.

Powrót” ukazuje czytelnikowi dwie otchłanie: jedną jest osobista cena zapłacona za stykanie się z Zachodem nas, mieszkańców Środkowej Europy, a drugą otchłanią jest własne wnętrze.

Miejscem akcji powieści jest nocna autostrada. Tyleż realna co wizyjna. Prostolinijna, a zarazem śmiertelnie niebezpieczna. Senna, półsenna, pusta a zarazem wypełniona aż do zduszenia – tylko czym? Dwa odizolowane światy, Wschód i Zachód, na autostradzie znikają, ponieważ coś je unieważnia; oba obce, akceptowalne, lecz tylko pod warunkiem wyłączenia sobie w mózgu jakichś ważnych sfer wrażliwości.